Posjet studenata drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta u Zagrebu

Đurđevac, 31.05.2019.

Studenti drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta u Zagrebu, kao dio terenske nastave, posjetili su tvrtku Bauwerk Boen d.o.o. Đurđevac.

Tom prilikom studenti su obišli cijelo tvorničko postrojenje te se upoznali sa proizvodnim ciklusom tvrtke – od pilanske prerade, sušenja, pa do izrade gotovog lakiranog parketa.