Kontakt

Adresa: Đurđevac, Kolodvorska 32
OIB: 21155404807
Tel: +385 48 289 999
Fax: +385 48 289 990
Radno vrijeme: 8:00–16:00h