Pravila općih ljudskih prava

Globalna pravila o zaštiti ljudskih prava Bauwerk Group (BG)

(dio Kodeksa ponašanja BG-a)

 

SVI MI U BG-u DJELOVAT ĆEMO u skladu s Vodećim načelima Ujedinjenih naroda o poduzetništvu i ljudskim pravima (rezolucija 17/4 od 16. lipnja 2011.) i u skladu sa svojim vrijednostima te ćemo posebno:

 • nastojati ne prouzročiti ozbiljna kršenja ljudskih prava niti im pridonositi putem vlastitih aktivnosti te pravovremeno i prikladno riješiti takva kršenja ako do njih dođe
 • nastojati spriječiti ili ublažiti ozbiljna kršenja ljudskih prava koja su u izravnoj vezi s našim poslovanjem, proizvodima i uslugama putem naših poslovnih odnosa
 • ako ustanovimo da smo uzrokovali ozbiljna kršenja ljudskih prava ili im pridonijeli, omogućiti njihovo ispravljanje ili u njemu sudjelovati putem legitimnih procesa
 • nastaviti tražiti načine kako podržati promicanje ljudskih prava u našem poslovanju i sferi utjecaja.

PROPISI I NORME

Gdje god poslovali, pridržavat ćemo se lokalnih zakona i propisa te surađivati s relevantnim tijelima u poštovanju i promicanju međunarodno ustanovljenih ljudskih prava.

 • U slučajevima kada je lokalno zakonodavstvo strože od naše Politike, lokalni će se zahtjevi primijeniti uz Politiku.
 • U slučajevima kada je lokalno zakonodavstvo u sukobu s obvezama sadržanima u našoj Politici, pridržavat ćemo se zakona i nastojati podići razinu svijesti o ljudskim pravima unutar svoje sfere utjecaja te pružiti primjer dobre prakse putem vlastitog poslovnog ponašanja.
 • U slučajevima kada je lokalno zakonodavstvo manje strogo od naše Politike, pridržavat ćemo se obveza određenih u Politici.

Glede svojih grupa ključnih dionika, posebno se obvezujemo na sljedeće:

Naši ljudi i lokalne zajednice(*):

 • ulagati u svoje ljude pružanjem prilika za razvoj i poticanjem stalnog učenja
 • promicati kulturu koja njeguje fleksibilnost na radnom mjestu i ravnotežu između rada i privatnog života
 • osigurati sigurna mjesta rada i izgraditi trajnu osviještenost o sigurnosti na radu
 • ne tolerirati uznemiravanje niti diskriminaciju u radnom okruženju (*)
 • osigurati pravedne plaće i povlastice (*)
 • zaštititi zdravlje i sigurnost svojih ljudi na poslu te promicati njihov boljitak (*)
 • pružiti sigurno radno okruženje (*)
 • ne tolerirati prisilni, dužnički niti nedobrovoljni rad (*)
 • ne tolerirati slučajeve rada djece (*)
 • u slučajevima kada imamo razloga vjerovati da su drugi članovi zajednice u izravnoj vezi s kršenjem ljudskih prava, na temelju svoje Politike prijavit ćemo sumnje nadležnim stranama/vlastima.

 

 

Naši dobavljači:

 • U slučajevima kada imamo razloga vjerovati da su proizvodi ili usluge koje su nam isporučene u izravnoj vezi s kršenjem ljudskih prava, na temelju svoje Politike prijavit ćemo sumnje relevantnim dobavljačima (postojećim ili potencijalnim dobavljačima u fazi odabira) te zajedno s njima na prikladan način raditi na ublažavanju kršenja. Odgovarajuća procjena rizika bit će dio našeg Upravljanja odnosima s dobavljačima i sustava revizije.

Naši klijenti:

 • Ako imamo razloga vjerovati da će naš rad biti u izravnoj vezi s kršenjem ljudskih prava koje provodi klijent, raspravit ćemo o svojim sumnjama s relevantnim stranama, nastojati ublažiti kršenje te nastaviti samo ako smo uvjereni da naš rad neće pridonijeti kršenju ljudskih prava.
 • Budite spremni odustati od klijenata i dogovora u slučajevima kada bi nastavkom rada bio doveden u pitanje naš integritet.

PRITUŽBE I ISPRAVLJANJE

Potičemo sve dionike da prijave i izraze svoje nedoumice u vezi s našim aktivnostima i sumnje na kršenje naših politika, uključujući i ovu Izjavu. Održavamo mehanizme prijave na globalnoj razini te državnoj razini kako bismo omogućili dionicima da prijave takva sporna pitanja. Više informacija o našim mehanizmima pritužbe možete naći u našem Kodeksu ponašanja. Kontaktne točke za sumnje na kršenja jesu svi Voditelji Odjela za ljudske resurse i/ili svi članovi Voditeljskog tima.

U slučaju sumnje da naše poslovne aktivnosti uzrokuju kršenje ljudskih prava ili mu pridonose, istražit ćemo, riješiti i odgovoriti na spornu situaciju te poduzeti odgovarajuće korektivne mjere u vezi s bilo kakvim kršenjem.

UPRAVLJANJE

Svi su zaposlenici BG-a obvezni pridržavati se ove Izjave. Voditeljski je tim odgovoran za povremeno revidiranje ove Izjave kako bi ona odražavala naše trenutačne dogovore s dionicima, kao i nove zahtjeve i dobre prakse.

Aktivno ćemo prenositi ovu Izjavu svojem osoblju te će nam ona biti temelj za prikladno uključivanje unutarnjih i vanjskih dionika (uključujući dobavljače i klijente) u pitanja u vezi s ljudskim pravima.

 

Glavni direktor i Voditeljski tim BG-a

 1. siječnja 2019.