Pravila privatnosti

PRAVILA PRIVATNOSTI

Tko smo mi

 

Bauwerk Group Hrvatska d.o.o.

Đurđevac, Kolodvorska 32

 OIB: 21155404807

 

Bauwerk Group Hrvatska d.o.o., Republika Hrvatska,  Đurđevac, Kolodvorska 32, OIB: 21155404807, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, pod MBS: 030060653 (dalje: Društvo) obrađuje osobne podatke kupaca, korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice www.bauwerk-group.hr (ispitanici)  u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).

 

Društvo obrađuje osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena pravna osnova – ugovorni odnos, suglasnost ispitanika, legitimni interes ili zakonska obveza.

 

Korištenje web stranice https://www.bauwerk-group.hr

Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. poštuje privatnost posjetitelja na stranici www.bauwerk-group.hr i prikuplja samo one osobne podatke koje ispitanici  dobrovoljno dostave u svrhe odgovora na upite/zahtjeve (upit za ponudu/posao, životopis, pomoć i dr).

Prigodom korištenja ove internetske stranice, društvo može pohraniti određene informacije putem kolačića (”cookies”) na računalo ispitanika. Kolačići su informacije spremljene na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koje omogućavaju jednostavnije korištenje budući da spremaju postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju.

Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene potrebama ispitanika.

Koje osobne podatke prikupljamo i zašto

Voditelj obrade podataka

Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i građevinarstvo, Republika Hrvatska,  Đurđevac, Kolodvorska 32, OIB: 21155404807, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, pod MBS: 030060653 je voditelj obrade vaših osobnih podataka.

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

 

Kako prikupljamo vaše osobne podatke

Obrađujemo vaše osobne podatke, između ostalog, u sljedećim slučajevima:

 • ako nas izravno kontaktirate, npr. putem internetske stranice kako biste zatražili informacije o našim proizvodima ili ste izvršili reklamaciju proizvoda
 • ako odgovorite na naše izravne upite ili kampanje unosom podataka online na našoj internetskoj stranici.
 • ako su nam drugi poslovni partneri proslijedili vaše osobne podatke na dozvoljen način
 • ako smo vaše osobne podatke dobili iz drugih izvora (npr. od posrednika za poslovne adrese).

Ako pružate podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovim pravilima o zaštiti privatnosti prije no što to učinite. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

Pomozite nam da ažuriramo vaše podatke tako što ćete nas obavijestiti o svim promjenama vaših kontaktnih podataka ili preferencija.

 

Koji se podaci o vama mogu prikupljati

Sljedeće vrste podataka o vama možemo prikupljati:

 • Kontaktni podaci ► ime, titula, adresa, kontakt broj, email adresa, broj faksa.
 • Podaci o proizvodima ► informacije o kupljenom ili željenom proizvodu
 • Korištenje internetske stranice ► način na koji koristite našu stranicu, uključujući informacije prikupljene putem kolačića i ostalih tehnologija za praćenje.

 

Kako se vaši podaci mogu koristiti

Korištenje osobnih podataka u skladu s propisima EU o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih „osnova“, a mi smo dužni u ovim pravilima utvrditi osnove za svaku upotrebu osobnih podataka.

 

Opravdanje upotrebe: Suglasnost, legitimni interes.

Legitimni interes: Ova obrada temelji se na legitimnom interesu Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. za pružanjem informacija o svojoj djelatnosti odnosno proizvodima i uslugama koje nudi na tržištu. Temeljna prava i slobode postojećih i potencijalnih kupaca/dobavljača/radnika odmjerena su u odnosu na interes Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. da obrađuje osobne podatke u navedenu svrhu.

Izbor: Suglasnost za direktni marketing može se u bilo kojem trenutku povući. Kupac također može dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu.

 

Opravdanje upotrebe: Izvršavanje ugovora, legitimni interesi.

Legitimni interes: Ova obrada temelji se na legitimnom interesu Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. da promovira svoje proizvode, svoje iskustvo, kvalitetu rada, strojeve, opremu i reference.  Temeljna prava i slobode ispitanika odmjerena su u odnosu na interes društva da obrađuje osobne podatke kupaca u navedenu svrhu.

Izbor: Ispitanik u svakom trenutku može izjaviti prigovor na obradu svojih osobnih podataka na temelju svoje specifične situacije.

Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. podliježe zakonima Republike Hrvatske i dužan ih se pridržavati. To uključuje dostavljanje vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to zahtijevano. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ćemo vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina.

Pružanje osobnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

 

Prijenos trećim stranama

Osobni podaci mogu se prenositi unutar grupacija društva Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. isključivo kako bismo Vam pružili što bolje i adekvatnije informacije o proizvodima.

Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te društvo poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših podizvođača ili poslovnih partnera (ili sigurnim tiskanim primjercima) te im se pristupa i koristi ih se u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti (ili ekvivalentnim standardima naših podizvođača ili poslovnih partnera).

 

Kako čuvamo sigurnost vaših podataka

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

 • strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog poznavanja“ te isključivo u svrhe o kojoj ste informirani,
 • sigurni prijenos prikupljenih podataka,
 • postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa, i
 • trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

 

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

 

Kako nas kontaktirati, vaša prava na zaštitu podataka i vaše pravo na pritužbu tijelu za zaštitu podataka

Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe vaših podataka, kontaktirajte nas na e-mail:

Email: nina.jovanovic@bauwerk-group.com

Adresa: Đurđevac, Kolodvorska 32

Tel: 091 64 57 018

 

Imate pravo:

 • tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke,
 • da vam pružimo primjerak osobnih podataka koje ste nam dali,
 • zaprimiti osobne podatke o vama koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te – gdje je to tehnički moguće – da prenesemo te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka ako se obrada vaših podataka temelji na vašoj suglasnosti te se provodi na automatizirani način,
 • tražiti nas da ažuriramo sve netočnosti u podacima koje imamo,
 • tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu,
 • u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom,
 • dati prigovor na svaku obradu [uključujući profiliranje] koja se temelji na legitimnom interesu zbog vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka,
 • tražiti nas da ograničimo način na koji koristimo vaše podatke, npr. dok se prigovor obrađuje.

 

Vaše korištenje ovih prava podliježe određenim izuzecima radi zaštite javnog interesa (npr. sprječavanje ili otkrivanje zločina), naših interesa (npr. pravne obveze) ili prava i sloboda drugih. Ako koristite bilo koje od ovih prava, provjerit ćemo osnovanost vašeg prava i odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od mjesec dana. U složenim slučajevima, ili u slučaju zaprimanja većeg broja zahtjeva, ovo razdoblje može se produžiti za dodatna dva mjeseca, o čemu ćemo vas obavijestiti.

Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. će obrađivati vaše podatke na zakonit i siguran način. Ukoliko smatrate da se s vašim podacima postupa na nezakonit način te isto ne možete riješiti u suradnji s nama, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).

 

Obrada osobnih podataka u marketinške svrhe

Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. obrađuje osobne podatke ispitanika u svrhe marketinškog komuniciranja i istraživanja tržišta isključivo temeljem prethodno dane suglasnosti. Suglasnost za marketinško komuniciranje može se povući u svakom trenutku slanjem elektroničke pošte na adresu nina.jovanovic@bauwerk-group.com ili pozivom na broj telefona 091 64 57 018.

 

Otvorene zamolbe za radna mjesta

Osobni podatci dostavljeni kroz otvorene zamolbe za posao obrađuju se isključivo u svrhe obavljanja selekcijskog postupka pri zapošljavanju, a čuvaju se dvije godine.

Primatelji osobnih podataka

Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. će osobne podatke ispitanika prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela. Po potrebi osobni podatci će se prosljeđivati i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe omogućavanja korisničke potpore, održavanja informacijskog sustava ili sličnih potreba uz obvezne mjere povjerljivosti i zaštite podataka.

Prava ispitanika

Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, ispitanik ima sljedeća prava sukladno  važećim propisima o zaštiti osobnih podataka:

 • pravo na pristup osobnim podatcima
 • ispravak osobnih podataka
 • brisanje osobnih podataka
 • ograničenje obrade osobnih podataka
 • pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka)

Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka  mogu se  uputiti na adresu elektroničke pošte nina.jovanovic@bauwerk-group.com ili pozivom na broj telefona 091 64 57 018.

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

 

Kontakt Službenika za zaštitu osobnih podataka:

Email: nina.jovanovic@bauwerk-group.com

Adresa: Đurđevac, Kolodvorska 32

Tel: 091 64 57 018