Leadership training

Bauwerk Boen d.o.o. Đurđevac ulaže u razvoj i edukaciju svojih zaposlenika.

Tako je u subotu, 25.05.2019. oganizirana radionica „ Uspješna komunikacija – liderska rutina“, prvi modul leadership treninga kojim se želi postići usvajanje vještine komunikacije i uspješnog vođenja.

U radu radionice aktivno su sudjelovali svi voditelji odjela.

Voditelj treninga je gđa. Borjanka Metikoš iz agencije Gentis.