DATUM: 13.09.2022

Nalog:

Otvoreni nalog:

m2

Realizirano:

m2
50%

Hale po smjenama

Hala 0

Zadnje ažuriranje:

Smjenski target:

m2

Realizirano do sada u smjeni:

m2

Smjena:

Obavijesti